GEANNULEERD - Lezing 'Dante Alighieri | Spiegelingen van liefde en literatuur'

'La Devina Commedia' van de dichter Dante Alighieri is een soort reusachtig kaderverhaal waarbinnen allerlei beklijvende verhalen zich ontspinnen. Een van de beroemdste verhalen is dat van de noodlottige hartstocht van Francesca da Rimini voor haar schoonbroer Paolo Malatesta.

Geen enkele passage inspireerde zoveel kunstenaars en schrijvers als deze vijfde zang van de Hel. Maar in werkelijkheid schraagt het thema van de liefde de gehele Commedia, van het begin tot het einde: het dichtwerk is een sublieme lofzang op Beatrice.