Boek
Meertalig

Ik is een ander

Arthur Rimbaud (auteur), Hans Van Pinxteren (vertaler)
Bundeling van de prozagedichten en enkele brieven van de Franse letterkundige (1854-1891), met vertaling en toelichtingen.
Bevat
Titel
Ik is een ander / Arthur Rimbaud ; vertaald en van een voor- en nawoord voorzien door Hans Van Pinxteren
Auteur
Arthur Rimbaud
Vertaler
Hans Van Pinxteren
Taal
Meertalig
Uitgever
Amsterdam: Veen, 2006
229 p.
Aantekening
Met Nederlandse en Franse teksten
ISBN
90-204-0571-3

Besprekingen

In 1975 publiceerde de Nederlandse vertaler Hans van Pinxteren al een vertaling van Rimbauds Illuminations en in 1979 verscheen Een seizoen in de hel. Beide hoogtepunten uit de wereldpoëzie zagen nog eens het licht, samen met de 'Zienersbrieven', in de Verzamelde prozagedichten(1986). Je kan Van Pinxteren er niet van beschuldigen over één nacht ijs te zijn gegaan. Interessant is dat deze nieuwe vertalingen vergezeld zijn van een uitvoerige 'Verantwoording van de vertaling', waarin de vertaler niet alleen de 'historie van de vertaling' schetst, maar ook zijn recente 'hernieuwde benadering' toelicht. Al bij zijn eerste proeve wilde van Pinxteren 'onbevlekt' door de vele Rimbaudstudies een reeks 'eerste' versies maken. Pas later verdiepte hij zich in de literatuur over de gedichten. Niet alleen groeit de literatuur over Rimbauds revolutionaire gedichten nog altijd aan, maar ook andere vertalers waagden zich aan deze verzen, en niet de eerste de beste (zo vergastte Paul Claes ons op de vo…Lees verder
Rimbaud revisited. Voorbeeldig door vertaler Van Pinxteren (1943) ingebed tussen enerzijds biografische hoofdlijnen en anderzijds poëtische positiebepaling, vertaalverhaal en noten, staan tweetalig gepresenteerd brieven en poëzie, waarin Rimbaud (1854-1891) gedreven zijn 'nieuwe literatuur' toelicht en demonstreert. Mei 1871 schrijft hij twee brieven, waarin hij zich walgend afkeert van de 'academische ruif', van de zouteloze subjectieve rijmelarij, en de ontregeling van alle zintuigen bepleit om visionair het ongekende te bereiken. Zijn experimentele prozagedichten 'Een seizoen in de hel' (1873) en 'Illuminations' (de gefragmenteerde cyclus van 45 gedichten werd pas in 1886 gepubliceerd) weerspiegelen vervolgens het aftasten van dat ongekende. Aan Rimbaud-vertalingen en -interpretaties geen gebrek. Inhoudelijk ongewijzigde herdruk als paperback van de uitgave uit 2006, die een herziene en aangevulde heruitgave was van Arthur Rimbaud: 'Verzamelde prozagedichten' uit 1986. Grote klasse…Lees verder

Over Arthur Rimbaud

Jean Nicolas Arthur Rimbaud (Charleville, 20 oktober 1854 – Marseille, 10 november 1891) was een Frans dichter. Hij was een vertegenwoordiger van het symbolisme en decadentisme en een van de grote vernieuwers van de dichtkunst.

Leven

Kinder- en jeugdjaren

Arthur Rimbaud wordt geboren op 20 oktober 1854 in Charleville in een gezin met vijf kinderen (van wie een dochter kort na de geboorte sterft). Zijn vader, Frédéric Rimbaud, is kapitein bij het Franse leger en vaak uithuizig. Zijn moeder, Vitalie Cuyf, een boerendochter, voedt de kinderen met ijzeren hand op. Frédéric Rimbaud verlaat haar in 1860. Rimbaud zou zijn strenge moeder later la bouche d'ombre (de schaduwmond) gaan noemen, naar een gedicht van Victor Hugo.

Rimbaud blijkt al snel een verbazend intelligent kind te zijn: hij slaat enkele jaren over op school en wint verschillende prijzen. Arthur is…Lees verder op Wikipedia