Boek
Nederlands

De Nag Hammadigeschriften : een integrale vertaling van alle teksten uit de Nag Hammadi Codices en de Berlijnse Cod...

Jacob Slavenburg (auteur), Willem Glaudemans (auteur)
+1
De Nag Hammadigeschriften : een integrale vertaling van alle teksten uit de Nag Hammadi Codices en de Berlijnse Cod...
×
De Nag Hammadigeschriften : een integrale vertaling van alle teksten uit de Nag Hammadi Codices en de Berlijnse Cod... De Nag Hammadigeschriften : een integrale vertaling van alle teksten uit de Nag Hammadi Codices en de Berlijnse Cod...

De Nag Hammadigeschriften : een integrale vertaling van alle teksten uit de Nag Hammadi Codices en de Berlijnse Cod...

Vertaling van een aantal vroegchristelijke gnostische geschriften.
Titel
De Nag Hammadigeschriften : een integrale vertaling van alle teksten uit de Nag Hammadi Codices en de Berlijnse Codex
Auteur
Jacob Slavenburg Willem Glaudemans
Taal
Nederlands
Uitgever
Deventer: Ankh-Hermes, 2004
1200 p. : ill.
ISBN
90-202-1964-2

Besprekingen

Met deze uitgave van de in 1945 in het Egyptische Nag Hammadi ontdekte gnostische geschriften uit de oudheid leveren de vertalers een meesterarbeid die het Nederlandse geïnteresseerden mogelijk maakt om kennis te nemen van de vorm waarin religieuze denkers over God en schepping vele eeuwen geleden hun visie hebben vastgelegd. Er worden andere verhalen en veronderstellingen gedaan dan die in de canonieke geschriften zoals de bijbel zijn vastgelegd. Als rode draad loopt door de veelheid van teksten dat het persoonlijk woordloos ervaren van de realiteit van het Opperwezen voor de gelovige mens van veel essentiëlere waarde is dan het op gezag van de kerk kritiekloos overnemen van leerstellige dogma's. Vele van de teksten vragen om diepe aandacht en verdere denkontwikkeling, maar stimuleren daarmee het eigen religieus ontwikkelingsproces dat in feite voor ieder een doorlopende activering nodig heeft. Er zijn ook teksten opgenomen die zo fragmentarisch werden overgeleverd dat de onbegrijpel…Lees verder

Over Jacob Slavenburg

Jacob Slavenburg (geboren in Gorinchem in de zomer van 1943) is een Nederlands cultuurhistoricus, die bekendheid heeft verworven door zijn boeken over vroegchristelijke stromingen, hermetica en mysteriën.

Slavenburg studeerde geschiedenis en specialiseerde zich in de gnostiek en de hermetica. Hij is in Nederland bekend geworden vanwege een groot aantal boeken over het christendom, esoterische stromingen, mystiek, spiritualiteit en de gnosis. Slavenburg ziet een continuïteit tussen de hermetische gnosis door de geschiedenis heen tot aan vandaag.

Slavenburg meent dat het oudste (judese) christendom oorspronkelijke opvattingen over Jezus en zijn leringen koesterde die later door de orthodoxie als ketterij zijn afgewezen. Veel van die vermeend oorspronkelijke opvattingen zouden doorgegeven zijn door de gnostiek. Hij is het eens met de conclusie van met de gnostiek sympathiserende (in 2006 overleden) hoogleraar Quispel dat het oudste deel van het Evangelie van Thoma…Lees verder op Wikipedia