Boek
Nederlands

#Help! Mijn kind leeft online : gids voor ouders en andere opvoeders

Lieve Swinnen (auteur), Stefaan Lammertyn (auteur)

#Help! Mijn kind leeft online : gids voor ouders en andere opvoeders

Titel
#Help! Mijn kind leeft online : gids voor ouders en andere opvoeders
Auteur
Lieve Swinnen Stefaan Lammertyn
Taal
Nederlands
Uitgever
Kalmthout: Van Halewyck, 2017
222 p. : ill.
ISBN
9789461316233 (paperback)

Besprekingen

Veel ouders en leerkrachten maken zich zorgen over de valkuilen van het mediagebruik bij de jeugd, met name van de populaire social media als Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp, etc. Aangespoord door de jammerklachten en adviesvragen die ze dagelijks te horen krijgt, schreef kinderpsychiater Lieve Swinnen er samen met social media kenner Stefaan Lammertyn dit boek over. Voornaamste les: het volstaat niet om jongeren zomaar een smartphone in de handen te stoppen. Je moet hen ook leren hoe ze die moeten gebruiken. Want de sociale media beginnen de kinderen te overheersen. Ouderbetrokkenheid is online net zo belangrijk als offline. Vlot geschreven. Geeft ouders ter zake de nodige inzichten, opvoedingstips en houdt hen een spiegel voor. Eigentijdse typografie en lay-out in zwart-wit met steunkleur blauw. Weinig illustraties. Met leeswijzer en verklaring van jargon.